Eğitim

DVTLAB bünyesinde 5 ana kategoride eğitim hizmeti sunulmaktadır. Söz konusu eğitimlerin konuları ve özet içerikleri aşağıda       sıralanmaktadır.

 

1-METROLOJİ VE GENEL KALİBRASYON

·         Metroloji tanımı

·         Temel birimler ve SI sistemi

·         Kalibrasyonun gerekliliği ve önemi

·         Ölçüm ve kalibrasyon işlemi

·         Kalibrasyon sertifikaları içeriği

·         Kalibrasyon sertifikalarını yorumlama

 

2-KUVVET KALİBRASYONU

·         Çekme-Basma test cihazları kalibrasyonu teorik ve pratik eğitimi

·         Kuvvet kalibrasyonu ölçüm belirsizliği, ilgili parametreler

·         Sertifikaların değerlendirilmesi 

 

3-SICAKLIK KALİBRASYONU

·         ETÜV, inkübatör, sterilizatör, iklimlendirme kabini, sıcaklık deney odaları, derin dondurucu ve soğutucuların kalibrasyonu teorik ve pratik eğitimi

·         Sıcaklık kalibrasyonu ölçüm belirsizliği, ilgili parametreler

·         Sertifikaların değerlendirilmesi

 

4-TERAZİ KALİBRASYONU

·         Terazi kalibrasyonu teorik ve pratik eğitimi

·         Ağırlık kavramı ve sınıflandırılması

·         Ağırlık sınıflarına göre sapma sınırları

·         Terazi kalibrasyonunda ölçüm belirsizliği

·         Sertifikaların değerlendirilmesi

 

5-EKSTANSOMETRE (UZAMA ÖLÇER) KALİBRASYONU

        ·        Ekstansometre (uzama ölçer) kalibrasyonu teorik ve pratik eğitimi

         ·        Ekstansometre (uzama ölçer) kalibrasyonu ölçüm belirsizliği, ilgili parametreler

         ·        Sertifikaların değerlendirilmesi