Kalibrasyon Hizmetleri

Sunduğumuz kalibrasyon hizmet kategorileri ve ilgili oldukları ürünler kısaca aşağıda sıralanmaktadır ;

KUVVET KALİBRASYONU: Malzeme test makineleri -  Çekme ve/veya Basma test cihazları.

BASINÇ KALİBRASYONU: Yağlı manometreler, basınç transdüserleri.

SICAKLIK KALİBRASYONU: Etüv, inkübatör, sterilizatör, iklimlendirme kabini, sıcaklık deney odaları, derin dondurucu ve soğutucular.

TERAZİ KALİBRASYONU: 10 kg’a kadar maksimum kapasiteye sahip teraziler.

EKSTANSOMETRE (UZAMA ÖLÇER) KALİBRASYONU: Malzeme test makineleri -  Ekstansometre (uzama ölçer)

 

KALİBRASYON NEDİR?

Kalibrasyon, belirlenmiş koşullar altında, ölçme sisteminin veya ölçme cihazının gösterdiği değerler veya maddi ölçüt ile gösterilen değerlerle, ölçülen büyüklüğün bunlara karşılık geldiği bilinen değerleri arasındaki ilişkiyi belirleyen işlemler dizisidir. Boyut, kuvvet, ağırlık, sertlik, sıcaklık vb. gibi herhangi büyüklüklerin ölçümlerini yapan aletlerin kabul edilen bir ölçüte göre ayarlarının yapılması ve hata sınırlarının belirlenmesidir.

 

NEDEN KALİBRASYON YAPTIRMALIYIZ?

Kalite yönetim sistemi standartlarına göre test ve ölçü aletinin belirli çevre şartlarında, değerleri önceden belirlenmiş referans standartlarla karşılaştırılması suretiyle referans standarda göre sapmasının tespit edilmesi yani kalibre edilmesi zorunluluğu vardır. Bunun için bu belgelere sahip olan veya sahip olmak isteyen firmalar kalibrasyon yaptırma zorunluluğundadır. Bu zorunluluk dışında kaliteli üretim yapma amacı taşıyan tüm firmaların, doğruluğu kanıtlanmamış ölçme alet ve cihazları kullanımından kaynaklanan uygun olmayan ürün üretme riskini önlemek için ilgili cihazlarına kalibrasyon yaptırmaları gerekmektedir.